• ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir sistem kurmak
  • Sürekli geliştirmek, gözden geçirmek ve devamlılığını sağlamak
  • İş ve çevre kazalarını azaltmak risk analizleri yapmak ve sürdürmek
  • Faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkesin (çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz) çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından bilgilendirilmesini ve eğitimini sağlamak
  • Atıkları azaltarak geri kazanım yolu ile bertarafını sağlamak ve kirliliği önlemek
  • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uymak ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almak
  • Brilight çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikasını iletişim imkanlarını kullanarak kamuoyuna duyuracak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.